niezbędny kościelny klęcznik

Postawa na modlitwie

Postawa klęcząca jest bliska katolikom. W końcu najlepiej oddawać cześć Bogu na kolanach, w postawie uległości i zależności. Najlepiej wychwalać Pana Boga właśnie na kolanach, w tej pozycji dziękować Mu, przepraszać za wyrządzone zło i błagać o łaski. Modlitwa czyni…Continue reading Postawa na modlitwie